Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Cô gái này muốn trở thành một mô hình và để có được nó, bạn phải đi đến phòng tập thể dục, tiệm hớt tóc, mua quần áo mới, và khi bạn thay đổi phong cách của bạn thấy sàn catwalk để có được hợp đồng.