Super Robot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hướng dẫn Super Robot vào không gian để tiêu diệt kẻ thù và các tiểu hành tinh mà bạn sẽ gặp phải của bạn. Sử dụng các phím mũi tên để xử lý, với những shoot 'B', với 'N' tên lửa giáo và với các phím cách, bạn kích hoạt bảo vệ của bạn.