Super Pool

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có một thời gian với các trò chơi vui nhộn này của hồ bơi. Hãy nghĩ mỗi cảnh tính toán sức mạnh và hướng đến đặt màu bóng cho biết bạn đi.