Super Pilot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển chuột để di chuyển các tàu xung quanh, và nhấp vào nút bên phải để bắn. Nếu bạn muốn giữ chụp tất cả các trong khi giữ nút này. Né tránh đạn và bom tất cả những gì bạn có thể.