Super Ninja

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

ninja này phải tiêu diệt kẻ thù của mình cho nó phải sử dụng một sợi dây và ròng. Các điều khiển trò chơi nhìn thấy chúng ở đầu game.