Super Nail Salon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong tiệm làm móng tay của bạn, bạn có bốn khách hàng với phong cách rất khác nhau, chọn một trong những bạn thích và để cho móng tay của cô như bạn yêu cầu. Trong chế độ miễn phí, bạn có thể làm cho những sáng tạo của riêng bạn.