Super MarioKart

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ở đây bạn có một cổ điển mới bây giờ trong trò chơi flash Super Mario, trước khi chơi đi để "đáp ứng kẻ thù của bạn" để bạn biết làm thế nào để loại bỏ từng người.