Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Các trò chơi cổ điển phiên bản Super Mario World Flash. Nếu không, chúng ta phải đối mặt với thông thường nhảy cơ bản niềm vui, chạy nền tảng, bước nấm và phát hành công chúa. Nếu nó không vỡ, tại sao thay đổi nó?.