Super Mario Time Attack

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mario có để giải cứu công chúa yêu quý của mình, nhưng bây giờ thời gian ngắn và có một vài giây để làm, do đó nó sẽ chạy và nhảy nhanh hơn.