Super Mario Save Peach

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trợ giúp Mario để giải cứu công chúa Peach, nhảy vào kẻ thù của bạn và nhận được tất cả các đồng tiền bạn có thể trong mỗi thế giới.