Super Mario Rampage

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mario đã quyết định rằng cách tốt nhất để tiêu diệt kẻ thù của bạn là sử dụng súng ngắn, ông đã mệt mỏi nhảy rồi. Sử dụng con trỏ 'lên' và 'xuống' cho sự chỉ đạo của các shot.