Super Mario Bros Deluxe

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đây là trò chơi cổ điển Super Mario Bros, với thẩm mỹ retro. Bạn sẽ phải chạy, nhảy, nấm stomp và giải thoát công chúa. Classic và, cho rằng vấn đề, làm thế nào tuyệt vời.