Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Đây là trò chơi cổ điển Super Mario Bros, với thẩm mỹ retro. Bạn sẽ phải chạy, nhảy, nấm stomp và giải thoát công chúa. Classic và, cho rằng vấn đề, làm thế nào tuyệt vời.