Super Mario 63

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kinh nghiệm một cuộc phiêu lưu mới với phong cách Mario luôn với đồ họa rất tốt. Thực hiện theo các hướng dẫn abriréndolos 'Z' tập đoàn quan trọng để biết làm thế nào để chơi và điều khiển bạn nên sử dụng.