Super Mahjong 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đây là một cách khác nhau và rất thú vị để chơi Mahjong cổ điển. Làm thế nào?, Vì theo chiều dọc, trong ba chiều và với nhiều ánh sáng và nhấp nháy. Hơn nữa, như mọi khi: Hãy tìm các cặp hình khối có cùng hình ảnh và hợp nhất chúng vào cuộc hôn nhân vĩnh cửu.