Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giúp Super Koala để thoát khỏi kẻ thù của họ. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, bom diễn ra với "c" và nhảy với "x".