Super Koala

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Super Koala để thoát khỏi kẻ thù của họ. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, bom diễn ra với "c" và nhảy với "x".