Super Jerry 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Jerry, người bạn của Tom, achaparradito điểm tương đồng nhất định với Super Mario Bros, trong đó tăng như thế này nếu bạn chạy trên các nền tảng và nấm squish.