Super Hero Truck Race

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong xe đua này, bạn có thể chọn các siêu anh hùng yêu thích của bạn áp đặt giữa Batman, Super Mario và Ben 10 và cung cấp cho các gia tốc, chạy đoạn thô và thu thập tiền xu.