Super HandBall

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

tay trò chơi bóng trực tuyến, nó là ném bóng vào tường trước mặt mỗi người chơi luân phiên. Những ai chiếm mất điểm.