Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ cho khách hàng salon của bạn corrtando tóc, làm cho tóc họ muốn hoặc thay đổi màu sắc của họ. Làm điều đó một cách nhanh chóng hoặc tức giận.