Super Fly

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chân Tử Đan là một cậu bé rừng và ancanta ăn côn trùng, giúp anh ta để bắt chúng với các con chuột nhưng xem ra cho những con ong vì nếu bạn ăn ba bạn sẽ chết.