Super Blux

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hòa tan tất cả các chip màu tham gia cặp cùng màu. Hãy suy nghĩ về mỗi bước di chuyển để không ở lại với một số chưa từng có.