Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barbie muốn giữ ngủ cùng qua đêm với bạn bè của mình và nhu cầu giúp đỡ của bạn để vui chơi thay đổi chúng kiểu tóc và quần áo, việc áp dụng các loại kem hoặc đưa một số nhạc dance.