Super Bandit Bros.

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mario Bros trò chơi phong cách, nhưng với một nhân vật phản diện. Mục đích là để có đủ tiền xu hoặc các đối tượng và đi đến lối ra để cấp độ tiếp theo, nhảy với các phím dài và con trỏ xuống các đối tượng lấy.