Super Babysitter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là người giữ trẻ trong khu phố, chăm sóc tốt cho trẻ sơ sinh mang lại cho bạn đi và nhận được hàng xóm của bạn và kiếm tiền tốt. Bạn có thể rất nhanh chóng để cung cấp cho họ những gì họ yêu cầu !!