Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó giúp khách hàng hồ bơi để tắm nắng một cách cẩn thận. Áp dụng kem mà họ cần, biến chúng hơn khi họ hút thuốc và đưa họ đến lối ra khi họ có màu sắc hoàn hảo.