Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Phục vụ cho vật nuôi của khách hàng đẹp trai đặt chúng, cho chúng ăn và chăm sóc cho họ nếu họ bị bệnh.