Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trang trí một vườn ươm với tất cả các yếu tố cho trẻ học và vui chơi. Bạn có một khu vực nghiên cứu, phòng ăn, nơi họ nghỉ ngơi và một khu vườn cho đu.