Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trang trí một vườn ươm với tất cả các yếu tố cho trẻ học và vui chơi. Bạn có một khu vực nghiên cứu, phòng ăn, nơi họ nghỉ ngơi và một khu vườn cho đu.