Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Với hoa cúc rất nhiều vàng và việc lựa chọn trang phục hoa cổ tích nó còn hạn chế, nhưng không phải không thể. Làm cho nó hoa bonica nhất.