Sunbed Invaders

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi mới mẻ trong đó bạn phải bảo vệ chiếc ghế của bạn cho những người bơi lội người muốn tiếp cận họ. Sử dụng các ống để cố gắng không đạt được.