Sumo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sumo thực hành. Các quy tắc rất dễ dàng, bạn nên cố gắng không rời khỏi vòng tròn và đi ngược lại nhưng không quá nhiệt tình đánh dấu trên mặt đất.