Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Sumo thực hành. Các quy tắc rất dễ dàng, bạn nên cố gắng không rời khỏi vòng tròn và đi ngược lại nhưng không quá nhiệt tình đánh dấu trên mặt đất.