sumo twang

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ra mắt đô vật sumo, click vào nó với con chuột, nơi cho bạn biết radar. Sẽ có một mục tiêu chỉ ra khoảng cách giữa bạn đặt các đánh dấu và số điểm bạn nhận được.