Sumo Ball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đôi khi những ý tưởng đơn giản là tốt nhất, cùng đi cho các trò chơi. Hãy thử để có được vòng bóng màu xanh trước khi bạn đưa cho bạn, để xem có bao nhiêu cấp độ bạn có thể chịu đựng.