Summer Sandals 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn phù hợp nhất cho mỗi dịp dép, bạn có thể chọn màu sắc, cũng thay đổi sơn móng tay để làm cho nó tốt và làm rung chuyển chiếc nhẫn.