Summer Nails

Đang tải trò chơi...
Hai người bạn tại bãi biển đã quyết định để có được một móng tay vào mùa hè, sơn móng tay như bạn đề nghị với tất cả các trang trí và chi tiết.