Summer Joy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có thể tạo ra rất nhiều vẻ khác nhau để đi đến bãi biển. Bạn có thể mất một phong cách retro với cung và chấm polka hay nhiều dân tộc với trenzitas và rất nhiều dây chuyền.