Summer in the City

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mùa hè đến và chọn phong cách mà bạn muốn chi tiêu mùa hè trên thành phố, trên bãi biển hay các vùng nông thôn. Nhấp vào 'Gợi ý' để xem chi tiết điểm ngoại hình có và cố gắng ghi nhớ chúng.