Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Đối với cái nóng mùa hè không có gì tốt hơn so với băng và sương giá những người bạn có một căn nhà để làm mát. Bạn giúp họ để trang trí tất cả các phòng như bạn muốn.