Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Little Pony của tôi tô vẽ thích đi xe trên xe máy, và để làm điều đó thích để có được tốt đẹp và thời trang, bao gồm cả tóc, nhưng sau đó che lại bằng mũ bảo hiểm, luôn luôn cần thiết.