Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

ra mắt tối nay là một diễn viên sân khấu Sue. Bạn phải ngồi của mình trong gương và đúng maquearla giấy bạn chạm vào anh ấy ma cà rồng, người quản gia hoặc thịt viên.