Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Sue đã thiết lập một bài tìm sandwich và đào tạo để phục vụ người dân thành phần tốc độ đầy đủ. Burgers, xà lách, pho mát ... người đó là bạn?.