Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Sue, là người một cô gái có học bị ám ảnh với ngôn ngữ. Xem chữ ở khắp mọi nơi và luôn luôn tìm kiếm các tin nhắn ẩn. Aligérale tải một chút.