Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sue, là người một cô gái có học bị ám ảnh với ngôn ngữ. Xem chữ ở khắp mọi nơi và luôn luôn tìm kiếm các tin nhắn ẩn. Aligérale tải một chút.