Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Sue tìm kiếm một người bạn. Một trận đấu mà làm cho tốt và không xung đột với nó. Để đạt được điều này, bạn phải tận dụng bản thân của một lượng lớn trang điểm và hương vị tốt bằng cách chọn trapitos.