Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sue tìm kiếm một người bạn. Một trận đấu mà làm cho tốt và không xung đột với nó. Để đạt được điều này, bạn phải tận dụng bản thân của một lượng lớn trang điểm và hương vị tốt bằng cách chọn trapitos.