Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Sue có thể biết câu nói "Ăn mặc tôi từ từ vội vàng." Bây giờ đã có bạn trai và có một thời gian giới hạn để được đẹp tôi nên áp dụng nó.