Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Sue là một cô gái siêu gọn gàng. Trong phòng ngủ của bạn tất cả mọi thứ là hoàn toàn đặt trên trang web của bạn. Chỉ có một vấn đề, một số ít các thư này đã được rải rác và bạn có thể tìm thấy chúng.