Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sue là một cô gái siêu gọn gàng. Trong phòng ngủ của bạn tất cả mọi thứ là hoàn toàn đặt trên trang web của bạn. Chỉ có một vấn đề, một số ít các thư này đã được rải rác và bạn có thể tìm thấy chúng.