Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chào mừng bạn đến máy tính để tạo ra những người đẹp được tài trợ bởi Sue. Hấp dẫn hơn các mẫu vật, càng có nhiều điểm. Nhưng hãy cẩn thận, nó là quá dễ dàng để làm cho những sai lầm và xấu xí và không mong muốn.