Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Sue chuẩn bị cho mùa đông. Họ nói rằng nó sẽ làm cho cảm lạnh to lớn, nhưng điều đó không có lý do gì để có được bất cứ điều gì. Ấm áp, có, nhưng làm với lớp học và phong cách, tất nhiên!.