Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Không bao giờ thực hiện một video-clip là dễ dàng như vậy!. Bạn đặt các giai đoạn thiết kế nội thất, trang phục, làm tóc và groupie. Sue đặt ngâm nga tài năng giống như một nữ thần.