Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Không bao giờ thực hiện một video-clip là dễ dàng như vậy!. Bạn đặt các giai đoạn thiết kế nội thất, trang phục, làm tóc và groupie. Sue đặt ngâm nga tài năng giống như một nữ thần.