Sue Tomato Factory

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tưới cây cà chua của bạn phát triển, dẫn đến trưởng thành máy và nhấn "Start" khi bạn đạo nó, bấm nút màu vàng để điền vào các tàu thuyền. Cố gắng không quá chín cà chua hoặc mùa thu của nhà máy.