Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tetris có với nhiều hình dạng và màu sắc, nhưng Sue chỉ có thể là một cách, với trái tim và màu sắc tươi sáng. Phần còn lại làm việc nhiều hơn hoặc ít hơn bình thường.