Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tetris có với nhiều hình dạng và màu sắc, nhưng Sue chỉ có thể là một cách, với trái tim và màu sắc tươi sáng. Phần còn lại làm việc nhiều hơn hoặc ít hơn bình thường.