Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sue được gắn một nhà hàng sushi. Vấn đề là nó vẫn không có nhân viên và nên làm tất cả mọi thứ nó, mà sẽ mang lại chọc tức người bạn thiếu kiên nhẫn của mình. Hay không.